Mobile Menu

Woordenlijst

Investeringsklasse (Activa)

De investeringsklasse of activa is het onderliggende basisinstrument (vermogen), waarop u inzet bij het handelen met binaire opties. Dit kunnen valuta zijn op de forex-markt, of grondstoffen, indices of aandelen natuurlijk.

At-The-Money

U maakt winst noch verlies wanneer de onderliggende waarde van de activa gelijk is aan de aankoopwaarde bij het verstrijken van de looptijd.

Afloopprijs

Dit is de actuele prijs wanneer de looptijd van de optie verstrijkt – bepalend of de optie “In-The-Money” of “Out-Of-The-Money” is en daarmee of u winst maakt, of verlies.

Aflooptijd

Het moment dat de looptijd van de optie verstrijkt.

„Call“ Optie

De handelaar maakt winst wanneer de koers van de onderliggende activa bij het verstrijken van de looptijd hoger is dan de waarde was op het moment van aankoop.

Digitale opties

Een ander woord voor binaire opties.

„Obligaties“

Obligaties zijn gestandaardiseerde financiële termijncontracten die op de beurs verhandeld worden en deze hebben een veelvoud aan onderliggende basiswaarden.

Fundamentele analyse

De fundamentele analyse zet macro-economische gegevens om naar een koersprognose. Deze wordt vaak gebruikt naast een technische analyse.

“High”/”Low”-Opties

De handelaar bepaalt of de waarde van de onderliggende activa zal gaan stijgen of dalen. De handelaar voorspelt dus alleen de richting van de koersverandering.

Investeringssom

Uw inzet: Het bedrag dat u inzet op een „Call“ of een „Put“ optie.

„In-The-Money“

Wanneer de optie “In-The-Money” eindigt, dan maakt de handelaar winst. Heeft u bijvoorbeeld een calloptie gekocht, dan betekent “In-The-Money”, dat de prijs aan het einde van de looptijd hoger is dan de prijs bij aanschaf. Had u een putoptie aangeschaft, dan betekent “In-The-Money” dat de prijs aan het einde van de looptijd lager is dan dat de koerswaarde was toen u de optie aankocht.

„Over-The-Counter“ (OTC)

De handel buiten de beurs om (OTC-Handel) heeft betrekking op alle transacties die direct voltrokken worden tussen de deelnemers op de markt, en die dus niet op de beurs af worden gesloten. Binaire opties worden normaal gesproken OTC verhandeld.

„Out-Of-The-Money“

Wanneer de optie “Out-Of-The-Money” eindigt, dan maakt de handelaar verlies. Wanneer u bijvoorbeeld een calloptie heeft gekocht, dan betekent “Out-Of-The-Money” dat de prijs van de onderliggende activa aan het einde van de looptijd lager is, dan de prijs bij aankoop. Wanneer u een “Put-Option” koopt, dan betekent “Out-Of-The-Money” dat de prijs aan het einde van de looptijd hoger is dan toen wanneer u de optie kocht.

Payout

Het uitgekeerde bedrag wanneer uw optie „In-The-Money“ eindigt. De Payout ligt bij binaire opties normaal tussen de 75% en 85%.

„Put“ optie

De handelaar maakt winst wanneer de optie aan het eind van de looptijd een lagere waarde heeft, dan deze had op het moment van de aankoop.

“Range”-opties

De handelaar bepaalt of de prijs van een optie zich zal bewegen binnen bepaalde grenswaarden, of dat de optie deze grenswaarden zal gaan doorbreken.

Terugbetaling

De terugbetaling is een soort van verzekering voor het geval u een handel verliest. Bij AnyOption krijgt u bijvoorbeeld bij elk verlies 15% van uw inzet weer terug. Daarom zijn in ruil daarvoor de uitbetalingen iets geringer dan die zijn bij een makelaar die geen terugbetalingen verricht in het geval van verlies.

“Strike” prijs (vastgezette prijs)

Dit is de prijs waarop het contract van aankoop zich baseert bij het aankopen van een optie. In het geval van binaire opties gaat het om de prijs die gebaseerd is op een onderliggende activa. De “Strike”-prijs bepaalt of een optie “In-The-Money” eindigt of dat deze “Out-Of-The-Money” de looptijd verlaat.

Technische analyse

Naast de fundamentele analyse wordt ook de technische analyse vaak gebruikt om een voorspelling te kunnen doen over het koersverloop. Daarbij worden de koersen uitgedrukt in statistische en rekenkundige kerngetallen, rekening houdend met onder andere de marktdynamiek. U kunt hierover tal van artikelen lezen in onze Binaire-opties-strategie-rubriek.

“Touch”-opties

De handelaar moet voorspellen of de prijs van de onderliggende activa een bepaald niveau zal bereiken.